Andrzej Wojciechowski- specjalista terapii uzależnień certyfikat numer SP/0056/2005 Polskiej

Federacji Społeczności Terapeutycznych i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania

Narkomanii  zatwierdzony przez Ministra Zdrowia,

wykształcenie wyższe - mgr pedagogiki społecznej,

ukończone Studium Metod Psychokorekcyjnych przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym,

10 lat stażu pracy w Poradni Monar w Olsztynie,

12 lat jako terapeuta odwykowy w Oddziale Młodzieżowym Wojewódzkiego Zespołu

Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie,

współpracuje ze specjalistami z zakresu psychiatrii i psychologii klinicznej.

 

 

mgr Andrzej Wojciechowski
tel. 661 970 730                               

 

stat4u